ЕТ "Георги Милчев - Надин" с търговско име "Надин Клима", започва своята дейност в областта на отоплението и климатизацията през 2003 година. Основната му дейност включва консултиране, проучване, проектиране и пълен инженеринг на енергоспестяващи и екологични системи за отопление и климатизация с използване на възобновяеми източници на енергия. Сред най-практичните и полезни разработки на фирмата са актуалните термопомпени агрегати за отопление, охлаждане и битова гореща вода, чрез топлинна енергия от подпочвена вода - "Термопомпи Вода-Вода"; или от въздуха - "Термопомпи Въздух-Вода" - Чилъри. В произвежданите от нас термопомпени агрегати са използвани всички известни досега достижения в тази област, както и собствени разработки, доказали своята ефективност в практиката.

Продуктите предлагани от нас - системи за отопление и климатизация, оползотворяват акумулираната енергия от слънчевата радиация и целогодишно постоянната температура на определена дълбочина на земната кора. Постигнатият ефект на енергоспестяване и опазване на околната среда ги нарежда сред най-перспективните иновационни продукти за бита на 21 век. Основната ни цел е производството на висококачествен продукт, който задоволява максимално изискванията и нуждите на клиента, без компромис с качеството на влаганите елементи. Дългосрочното сътрудничество с клиенти, включително гаранционна и извънгаранционна поддръжка и консултация, е от голяма важност и принадлежи към фирмената ни философия.